وقتی بهت میگن نمیتونی ، بیشتر تلاش کن تا بفهمن تونستی

وقتی بهت میگن نمیتونی ، بیشتر تلاش کن تا بفهمن تونستی

دکتر ساسان رومیانی

وقتی بهت میگن نمی تونی
یا باید ثابتش کنن
یا باید ساکت شن و بذارن تو کارتو بکنی
تو تکامل یافته ترین و
باهوش ترین موجود این جهانی!
” خواستن و تونستن “عادت هر روزته..👊🏻
چشم ب این متن خورد خیلی حرفا و رفتارا اومد جلو چشمم از دوسالی که خیلیا گفتن نمیشه…
گفتن نمیتونی…
گفتن الکی زحمت میکشی، خواستم بگم اره من تونـــستم و شـــــــــد..
شاید اونا با خودشون قیاس میکردن و میگفتن نمیشه ، ولی من با هیچکی قابل قیاس نبودم و فقط خودمو میدیدم،
تهش قشنگ شد..
تهش رسیدن بود…

اونا نسبت به من و توانایی های من هیچ اگاهی ای نداشتن
اونا نمیدونستن اگر من تو موقعیتی که دلم میخواد ٬ نیستم ! بخاطر اینه که اونطوری که باید تلاش نکردم
اونطوری که باید از همه چیزم برای هدفم نگذشتم
ی جایی ی روزی به خودم اومدم و دیدم چقدر ارزوهام مهم تر از اون لذتای زودگذر هرروزمه
ی روز به خودم اومدم و دیدم این منم که قراره به ارزوهام برسم نه هیچ کدوم ازون دوست و اشنا و فامیلی که دست کم میگرفت من رو

خواستم بگم تو مسیر کنکورت انرژی منفی خیلی زیاده خیلی زیاد
اینقدر که هرکس تا ذره ای پیشرفتت رو ببینه میخواد از مسیر دورت کنه
تا هرکس پسرفتت رو میبینه میخواد بکوبت تا لدت ببر
پس تو هر طرف که بری عواملی هست که بخواد نا امیدت کنه
تو هر راهی که تهش موفقیت باشه این شرایط هست
بجای این که خودت رو ببازی به چسب به اینده و زندگی ای که دلت میخواد
چند ماه با همه وجودت ٬ درست تلاش کن
و یک عمر لذتش رو ببر
ولی درست تلاش کن !تلاش تنها کافی نیست

مطالب مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است